Детально про те, як змінити групу єдиного податку

6 років ago admin 0

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Відповідно до п.291.4 ст.291 ПКУ суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, за умови виконання сукупності таких вимог:

– здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

– провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

– не використовують працю найманих осіб;

– членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

– площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

Перехід в іншу групу може бути добровільним або вимушеним. Добровільно перейти з групи в групу для ФО-підприємців можна лише з початку наступного кварталу. Наприклад, якщо рішення про перехід приймалося у листопаді, то перейти можна буде тільки з 1 січня наступного року.

Добровільний перехід можу бути у будь-якому напрямі: як з вищої групи – до нижчої, так і навпаки. Для того, щоб змінити групу необхідно:

– не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати до ДФС заяву в порядку та за формою, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік». У рядку 5.2 даної заяви вказується, з якої групи в яку хоче перейти платник податку;

– сплатити щомісячний авансовий внесок за новою ставкою не пізніше 20-го числа першого місяця роботи в новій групі – у випадку, якщо платник податку перейшов з 1 групи до 2 групи чи навпаки;

– зареєструватися платником ПДВ (якщо перехід відбувається з 1 чи 2 групи в 3 групу зі ставкою 3%) або анулювати реєстрацію (якщо перехід відбувається навпаки);

– подати податкову декларацію за період перебування у звітному році в старій групі у строки, встановлені для квартального звітного періоду, (протягом 40 календарних днів року, наступного за звітним). Це стосується і тих, хто переходить до 1 чи 2 групи, хоча декларація по даним групам подається раз на рік.

Наприклад, якщо рішення про перехід прийнято з 1 чи 2 групи в групу 3 у липні 2018 р., то подати декларацію треба було за результатами І та ІІ кварталів до 9 серпня 2018 р. включно. Якщо рішення прийняте в грудні 2018 р., то декларація за результатами 2018 р. подається протягом 40 календарних днів після закінчення року. Річну декларацію (з терміном подачі протягом 60 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним) подавати в такому разі не потрібно (пп. 296.5.1 ПКУ).

Вимушений перехід відбувається до вищої групи (або на загальну систему з 3 групи платників єдиного податку) з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому відбулося перевищення обсягу доходу над гранично можливим для даної групи та/або якщо не виконуються інші умови перебування на даній групі ЄП. У такому разі необхідно:

– не пізніше 20 числа місяця, що настає за кварталом, у якому сталося перевищення, подати до ДФС заяву;

– застосувати до суми перевищення ставку 15%; сплатити авансовий внесок не пізніше 20-го числа першого місяця роботи в групі, якщо перехід відбувається з 1 групи в групу 2;

– зареєструватися платником ПДВ (якщо перехід відбувається з 1 чи 2 групи в 3 групу зі ставкою 3%) або анулювати реєстрацію (якщо перехід відбувається навпаки);

– подати податкову декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду.

Якщо фермери-підприємці – платники єдиного податку 4 групи у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності всіх вищенаведених вимог, вони зобов’язані сплатити у поточному році єдиний податок, який розраховується виходячи з 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого такий платник перебував на 4 групі платників єдиного податку. А з наступного податкового (звітного) кварталу такий фермер-підприємець повинен перейти на застосування ставки єдиного податку 3 групи або взагалі відмовитись від застосування спрощеної системи (тобто перейти на загальну систему оподаткування).

Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності відповідних умов (критерієв).

Також фізособи-фермери – єдинники 4 групи можуть самостійно перейти до іншої групи платників єдиного податку та, відповідно, на застосування інших ставок або відмовитися від спрощеної системи, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву. Але для цього повинна виконуватися умова: має бути сплачений єдиний податок виходячи з 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на 4 групі платників єдиного податку.

Повторно бути включеним до 4 групи платників єдиного податку такий фермер зможе не раніше ніж через два роки після його переходу на застосування іншої ставки або анулювання попередньої реєстрації платником єдиного податку 4 групи.

ДФС у Закарпатській області