Як СГ обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

3 тижні ago admin 0


Податківці роз’яснюють, як СГ обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у т. ч. підземних вод (крім руд заліза та вуглеводнів).

Для суб’єктів господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин (у т. ч. підземних вод) ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобуті корисні копалини (мінеральну сировину), види товарної продукції гірничого підприємства якої затверджені кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр, установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства у розмірах, визначених п. 252.20 ст. 252 ПКУ.

Податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (у т. ч. підземної води) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за формулою, визначеною у п. 252.18 ст. 252 ПКУ:

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф – обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

Вкк – вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пп. 252.7 – 252.17 ст. 252 ПКУ;

Свнз – величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у п. 252.20 ст. 252 ПКУ;

Кпп – коригуючий коефіцієнт, величина якого відповідає встановленому у п. 252.22 ст. 252 ПКУ або величині добутку кількох коефіцієнтів, встановлених у п. 252.22 ст. 252 ПКУ, у разі наявності підстав їх одночасного застосування за відповідними критеріями.

Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), згідно із видами продукції, які встановлені затвердженими кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр, у т. ч. підземних вод, визначається платником рентної плати самостійно у порядку, встановленому п. 252.19 ст. 252 ПКУ, зокрема, у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у т. ч. підземних вод, згідно з п. 252.7 ст. 252 ПКУ у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:

за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини, а також руд заліза.

При цьому вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у т. ч. підземної води за фактичними цінами реалізації обчислюється у відповідності до п. 252.8 – 252.10 ст. 252 ПКУ.

Вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у т. ч. підземної води за розрахунковою вартістю обчислюється за формулою, визначеною у п. 252.16 ст. 252 ПКУ.

ДПС у Закарпатській області