Як заповнюється повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103 та накладаються КЕП?

3 місяці ago admin 0


Податківці роз’яснюють, як заповнюється повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103 та накладаються КЕП (в тому числі на сформоване повідомлення щодо кваліфікованої електронної печатки).

При заповненні реквізитів повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису за формою J(F)13911(03), зокрема зазначається:

– поточна дата та порядковий номер;

– найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб) автора (платника);

– код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

До табличної частини Повідомлення вноситься інформація про фізичну особу або печатку:

– у графі 1 – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, якій надається право підпису електронних документів/найменування платника (для печатки);

– у графі 2 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті/податковий номер платника (для печатки);

– у графі 3 (посада) – посада фізичної особи, якій делеговано право підпису електронних документів /печатка;

– у графі 4 (тип підпису) – директор/бухгалтер/підпис податкових накладних/печатка.
Зазначаються ініціали та прізвище керівника.

У полі «Виконавець» зазначається посада, ініціали та прізвище виконавця та її контактний телефон.

На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) керівника і останньою – кваліфікована електронна печатка (за наявності).

На сформоване Повідомлення, в якому заповнюється інформація щодо кваліфікованої електронної печатки, першою накладається кваліфікована електронна печатка і останнім – КЕП керівника.

ДПС у Закарпатській області