Щодо застосування до платників податків штрафних санкцій у разі реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з порушенням строків

3 місяці ago admin 0


Щодо застосування до платників податків штрафних санкцій у разі реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строків.

Строки для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних визначені пунктом 201.10 статті 201, пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX та підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодекс України.

Відповідальність за порушення строків, визначених ПКУ, для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування передбачена статтею 1201 ПКУ та пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з пунктом 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01.03.2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій, зокрема, за порушення вимог законодавства в частині нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість (далі – ПДВ), акцизного податку, рентної плати.

У зв’язку з введенням 24.02.2022 воєнного стану в Україні було внесено низку змін до Кодексу, які стосувалися, зокрема, можливості проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН та застосування до платників податку штрафних санкцій у разі реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН з порушенням строків, визначених ПКУ, основні з яких такі.

У період з 07.03.2022 (з дати набрання чинності Законом України від 03 березня 2022 року № 2118-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану») до 27.05.2022 проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, було призупинено.

Після набрання 27.05.2022 чинності Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» було відновлено проведення камеральних перевірок та запроваджено нові строки для реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з 01.02.2022 по 31.05.2022, а в разі виявлення порушень за результатами проведення таких перевірок до платників податку, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, почали застосовуватися штрафні санкції, оскільки відповідно до абзацу вісімнадцятого підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, на період дії воєнного стану, норми пункту 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не застосовувались.

З 01.07.2023 на всій території України було відмінено карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року №651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

У зв’язку з відміною карантину та з метою узгодження окремих законодавчих норм Законом України від 30 червня 2023 року №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (набрав чинності 01.08.2023) виключено абзац вісімнадцятий підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, за яким у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовувалась відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПКУ (вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору)), що звільняють від фінансової відповідальності. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовувались. Отже, з 01.08.2023 штрафні санкції застосовуються відповідно до чинних норм законодавства.

Отже, у разі реєстрації в ЄРПН податкових накладних/ розрахунків коригування з порушенням строків, визначених Кодексом, граничні строки реєстрації яких припадають на період дії карантину та/або воєнного стану, якщо порушення вчинене:

у період з 01.03.2020 до 27.05.2022 – штрафні санкції не застосовуються (пункт 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

у період з 27.05.2022 до 01.08.2023 – штрафні санкції застосовуються (пункті 201. 1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, абзац вісімнадцятий підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

з 01.08.2023 – штрафні санкції застосовуються (пункт 1201. 1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Звертаємо увагу, що штрафи у розмірах, встановлених пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовуються у разі порушення платником податку передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX ПКУ граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН із датою складання починаючи з 16.01.2023 (відповідні роз’яснення надано листом ДПС від 28.02.2023 № 4415/7/99-00-04-02-03-07).

ДПС у Закарпатській області