Як виправити помилки, допущені у рядку 2 податкової декларації екологічного податку та рядках 3 додатків 1, 2, 3 до неї, якщо в них невірно зазначено код за КАТОТТГ?

3 місяці ago admin 0


Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 зі змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною Декларації є 6 (шість) типів додатків.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, здійснюється у Додатку 1 до Декларації (по кожному джерелу забруднення) (далі – Додаток 1).

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється у Додатку 2 до Декларації (по кожному об’єкту) (далі – Додаток 2).

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється у Додатку 3 до Декларації (по кожному об’єкту) (далі – Додаток 3).

Рядок 2 Декларації та рядок 3 Додатків 1 – 3 заповнюються згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 зі змінами та доповненнями (далі – КАТОТТГ).

Згідно з приміткою 8 до Декларації у рядку «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» рядка 2 Декларації зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за КАТОТТГ за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подається Декларація).

У Додатках 1 – 3 , зокрема, у рядку 3 зазначається наступна інформація (відповідно з примітками):     у рядку 3.1 – код територіальної громади, визначений за КАТОТТГ на території якої знаходиться об’єкт оподаткування;

у рядку 3.2 – код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за КАТОТТГ, за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Враховуючи положення п. 48.4 ст. 48 ПКУ код за КАТОТТГ є обов’язковим реквізитом, оскільки є необхідним для адміністрування екологічного податку.

Якщо код за КАТОТТГ (рядок 2 Декларації та/або рядок 3 Додатків 1, 2, 3) містить помилку, то платник податків має подати уточнюючу Декларацію, в якій відобразити відсутність податкових зобов’язань з екологічного податку за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів у КАТОТТГ яких було допущено помилку.

Одночасно платнику необхідно подати Декларацію з коректними кодами за КАТОТТГ у рядку 2 Декларації та рядках 3.1 і 3.2 рядка 3 додатків 1, 2, 3.

Подання такої уточнюючої Декларації усуне помилково нараховані податкові зобов’язання натомість забезпечить нарахування податкових зобов’язань з екологічного податку за правильним місцем обліку за місце розташування об’єктів оподаткування.

ДПС у Закарпатській області