Чи має право платник податків за письмовим зверненням отримати оригінал (копію) документа, надісланого контролюючим органом?

3 місяці ago admin 0


Податківці інформують, чи має право платник податків за письмовим зверненням отримати оригінал (копію) документа (ППР, податкової вимоги, акта камеральної перевірки, листа, іншого документа), який був надісланий йому у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, та вважається належним чином врученими.

Відповідно до п. 42.1 ст. 42 Податкового кодексу України податкові повідомлення – рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу, і відображатися в електронному кабінеті.

ППР надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (п. 58.3 ст. 58 ПКУ).

У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) ППР (абзац перший п. 59.1 ст. 59 ПКУ).

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (п. 86.2 ст. 86 ПКУ).

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику) (п. 42.2 ст. 42 ПКУ).

Платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Для осіб, які є фінансовими агентами, листування з контролюючим органом в електронній формі є обов’язковим у випадках, визначених ПКУ.

Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому п. 42.4 ст. 42 ПКУ, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, а також з фінансовими агентами у випадках, визначених ПКУ, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155 шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків або фінансовому агенту, якщо він сформований з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону№ 2155 та є доступним в електронному кабінеті.

Зокрема, відповідно абзацу сьомого п.п. 69.2 прим. 2 п. 69 підр. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону№ 2155.

У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику).

У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків.

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 10 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на доступ до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані, зокрема, надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом (п. 1 частини третьої ст. 10 Закону № 2939).

Отже, платник податків, якому був надісланий документ (ППР, податкова вимога, акта камеральної перевірки, лист, інший документ) у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, та який вважається належним чином врученим має право отримати:

оригінал документа, якщо платнику податків надіслано контролюючим органом такий документ в електронній формі;

копію документа, якщо платнику податків надіслано контролюючим органом документ рекомендованим листом з повідомленням про вручення (у т. ч., якщо документ не був вручений та поштовою службою в повідомленні про вручення зазначено причини невручення) або вручено його особисто платнику податків (його представнику).

ДПС у Закарпатській області