Нюанси подання ЮО податкової декларації платника ЄП четвертої групи та сплата ЄП

5 місяців ago admin 0


До якого органу ДПС ЮО подається податкова декларація платника ЄП четвертої групи та сплачується ЄП, та який код за КАТОТТГ зазначається в такій декларації та Додатку 1 до неї у разі переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника ЄП четвертої групи?

Відповідно до п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Для юридичних осіб при поданні загальної, загальної нової або уточнюючої загальної Декларації у рядку 1 загальної частини Декларації зазначаються одночасно дві відмітки: «Загальна» та «Звітна»/«Загальна нова» та «Звітна нова» – при поданні загальної/загальної нової Декларації » (примітка 2 до Декларації).

Рядок 9 загальної частини Декларації та колонка 10 Додатка 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» (далі – Додаток 1) заповнюються згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 зі змінами та доповненнями (далі – КАТОТТГ).

КАТОТТГ розміщений на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України за посиланням: Головна/Напрямки діяльності/Розвиток місцевого самоврядування/Адміністративно-територіальний устрій України/Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Отже, якщо юридична особа (далі – ЮО) у власності та/або користуванні якої, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який не обслуговує територіальну(і) громаду(и) де розташовані такі земельні ділянки, то у разі переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку така ЮО подає:

до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) загальну Декларацію з зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить(ять) населений(і) пункт(и) де розташована(і) земельна(і) ділянка(и) звітну(і) податкову(і) декларацію(ії) з зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна). При цьому, якщо земельні ділянки розташовані в населених пунктах різних територіальних громади, які обслуговує один орган ДПС, то звітні Декларації подаються окремо за земельні ділянки по кожній територіальній громаді.

Якщо ЮО перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який обслуговує територіальну громаду де розташовані земельні ділянки ЮО, то до такого органу ДПС подаються дві Декларації:

одна загальна декларація з зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

друга звітна декларація з зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна).

Єдиний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої входять населені пункти де розташовані земельні ділянки.

Реквізити рахунків для територіальних громад для сплати податків, зборів та платежів (в т. ч. єдиного податку), відкритих Державною казначейською службою України, розміщено на субсайтах відповідного територіального органу ДПС або на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Рахунки для сплати платежів (https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/).

В рядку 9 загальної частини загальної Декларації заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням платника за КАТОТТГ (основним місцем обліку), тобто код територіальної громади за

КАТОТТГ, на території якої знаходиться орган ДПС, в якому платник перебуває на податковому обліку (основне місце).

В рядку 9 загальної частини звітної(их) Декларації(ях) та в графі 10 Додатку 1 до кожної такої Декларації зазначається код адміністративно-територіальної одиниці за КАТОТТГ за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) до якої подається звітна Декларація, тобто код територіальної громади за КАТОТТГ, на території якої знаходиться(яться) земельна(і) ділянка(и).

Рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 загальної Декларації заповнюються одним рядком по одному коду адміністративно-територіальної одиниці територіальної громади за КАТОТТГ на території якої знаходиться(яться) земельна(і) ділянка(и), який заноситься до колонки 10 такої Декларації.

ДПС у Закарпатській області