Чи будуть застосовані до СГ штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних?

6 місяців ago admin 0


Чи будуть застосовані до СГ штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних у зв’язку з неможливістю реєстрації акцизних накладних на обсяги реалізованого таким СГ пального протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності ЗУ №3303, оскільки постачальник пального має рішення контролюючого органу про неможливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок, та відповідно не реєструє акцизні накладні?

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ).

Відповідно до п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI:

у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо, зокрема, реєстрації у відповідних реєстрах акцизних накладних, розрахунків коригування, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225;

платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) акцизних накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон України від 09 серпня 2023 року № 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції» (далі – Закон № 3303), або зведених акцизних накладних/розрахунків коригування на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованих за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками), за умови забезпечення їх реєстрації протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 3303;

платники податків, у тому числі щодо своєї філії або акцизного складу, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

При цьому платники акцизного податку протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей, зобов’язані зареєструвати в ЄРАН акцизні накладні/розрахунки коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення таких можливостей, або зведені акцизні накладні/розрахунки коригування на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованого за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками).

При цьому, платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в ЄРАН на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що не перевищує обсяг, обчислений за формулою відповідно до п. 232.3 ст. 232 ПКУ.

Акцизні накладні, у тому числі зведені акцизні накладні реєструються з урахуванням наявних на акцизному складі/акцизному складі пересувному обсягів залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, обчислених відповідно до п. 232.3 ст. 232 ПКУ та синхронізацією дій з платниками акцизного податку – контрагентами (щодо постачання та отримання пального) для визначення обсягів пального, на які можуть бути зареєстровані в ЄРАН перші та другі примірники акцизних накладних.

Отже, у разі, якщо суб’єкт господарювання має можливість виконувати податковий обов’язок, але не зареєстрував акцизні накладні протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 3303 на обсяги реалізованого пального, до такого суб’єкта господарювання штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних застосовуються.

Крім цього, якщо реалізатор пального порушує граничні строки реєстрації в ЄРАН акцизної накладної та/або розрахунку коригування, то отримувач пального має право додати до декларації з акцизного податку (далі – Декларації) за звітний податковий період заяву із скаргою на особу, яка реалізує пальне, за формою згідно з додатком 9 до Декларації (п. 12 розд. V Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 14).

ДПС у Закарпатській області