Форма № 20-ОПП: особливості заповнення розділів

6 місяців ago admin 0


Як заповнюється графа 2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 повідомлення за формою № 20-ОПП про об’єкти оподаткування, якщо у платника податків після зміни основного місця обліку, пов’язаного зі зміною місцезнаходження (місця проживання), за попереднім місцем обліку залишилися об’єкти оподаткування?

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти контролюючі органи за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням згідно з розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588), шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (далі – повідомлення за ф. № 20-ОПП).

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об’єкта у порядку, визначеному розд. VII Порядку № 1588 (п. 8.3 розд. VIII Порядку № 1588).

У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного із зміною місцезнаходження (місця проживання) чи включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об’єктів, відокремлених підрозділів чи обов’язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588 береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку (п. 10.14 розд. Х Порядку № 1588).

Якщо у платника податків після зміни основного місця обліку, пов’язаного зі зміною місцезнаходження (місця проживання), залишились об’єкти оподаткування за попереднім місцем обліку, то повідомлення за ф. № 20-ОПП подається лише у разі зміни відомостей про такі об’єкти оподаткування, або створення, реєстрації чи відкриття нових об’єктів із дотриманням пп. 8.4 та 8.5 розд. VIII Порядку № 1588.

Згідно з п. 8.4. розд. VIII Порядку № 1588 повідомлення № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі створення нового об’єкта оподаткування за попереднім місцем обліку у графі 2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 повідомлення № 20-ОПП, яка заповнюється із дотриманням Пам’ятки для заповнення розділу 3 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення за ф. № 20-ОПП), зазначається код ознаки надання інформації «1» – первинне надання інформації.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 «Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням об’єкта оподаткування (необхідно позначити знаком «v» або «+»)», здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Відповідно до п. 8.5 розд. VIII Порядку № 1588 у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.

У разі зміни відомостей (закриття) про об’єкт оподаткування за попереднім місцем обліку у графі 2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП зазначається код ознаки надання інформації «3» – «зміна відомостей про об’єкт оподаткування» або «6» – «закриття об’єктів оподаткування».

ДПС у Закарпатській області