Материнські компанії України вперше подали Звіти CbC

5 місяців ago admin 0


Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт CbC) входить до трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення, яку в Україні запроваджено в 2020 році. Зазначена модель звітності рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (крок 13 Плану дій BEPS) з метою здійснення комплексного контролю над операціями в рамках міжнародних груп компаній (далі – МГК) та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Вперше Звіти CbC необхідно було подати резидентам України – материнським компаніям МГК за 2022 фінансовий рік (граничний строк подання – 1 січня 2024 року).

Станом на 02.01.2024 Звіти CbC подали 6 платників податків, які являються материнськими компаніями МГК та здійснюють діяльність у різних сферах (нафтогазовій, електроенергетичній, сільському господарстві, залізничних перевезень, фінансових послуг та торгівлі).

Загальна кількість учасників МГК становить 152 компанії, з яких лише 14 (або 9 відс.) не є резидентами України. Ці учасники МГК у більшості випадків зареєстровані в таких державах (територіях), як – Республіка Австрія, Бельгія, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Нідерланди, Республіка Польща, Сполучені Штати Америки, Словацька Республіка та Швейцарська Конфедерація.

Слід наголосити, що контроль за поданням платниками податків – резидентами України Звітів CbC, повнотою та достовірністю наданої інформації здійснюється Державною податковою службою України, із врахуванням положень підпунктів 39.4.10 – 39.4.15 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

У разі виявлення ризиків неподання (несвоєчасного подання) платником податків у встановлений строк Звітів CbC з метою з’ясування обставин можливого порушення вимог підпункту 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 Кодексу Державна податкова служба України має право направити письмовий запит платнику податків про подання інформації відповідно до пункту 73.3 статті 73 Кодексу.

Тобто у разі виявлення контролюючим органом помилки у поданому Звіті CbC або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або уточнення інформації у поданому Звіті CbC. У такому випадку платник податків зобов’язаний подати уточнений Звіт CbC з відповідними виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу, не пізніше 30 календарних днів з дня отримання повідомлення контролюючого органу (підпункт 39.4.111 пункту 39.4 статті 39 Кодексу).

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту CbC, у тому числі уточнюючого та/або за надання недостовірної інформації, передбачена статтею 120 Кодексу.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2024 року набрали чинності зміни до пунктів 120.5 та 120.6 статті 120 Кодексу відповідно до Закону України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки».

Зокрема, абзацами шостим-сьомим пункту 120.5 статті 120 Кодексу передбачено, що неподання уточнюючого Звіту CbC протягом 30 календарних днів з дня одержання повідомлення контролюючого органу про виявлені помилки у Звіті CbC вважається несвоєчасним поданням платником податків Звіту CbC, за яке застосовується штраф, визначений абзацом сьомим пункту 120.6 статті 120 Кодексу, за кожний календарний день несвоєчасного подання Звіту CbC, починаючи з 31 календарного дня з дня одержання повідомлення контролюючого органу про виявлені помилки у Звіті CbC.

Поряд з цим, штраф, передбачений пунктом 120.5 статті 120 Кодексу, не застосовується, якщо платник податків подав повідомлення про участь у МГК та/або Звіт CbC з помилками, які не вплинули на правильність ідентифікації держави або території, резидентом якої є один або декілька учасників МГК, та/або на правильність ідентифікації кожного з учасників відповідної МГК, та/або на правильність ідентифікації юрисдикції подання Звіту CbC, і такий платник виправив помилки шляхом подання уточнюючого повідомлення про участь у МГК та/або Звіту CbC самостійно або не пізніше 30 календарних днів з дня одержання повідомлення контролюючого органу про виявлені помилки у Звіті CbC.

Пресслужба Державної податкової служби України