Про особливості подачі податкового векселя виробником алкогольних напоїв

6 місяців ago admin 0


Податківці інформують про особливості подачі податкового векселя виробником алкогольних напоїв при ввезенні алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою

У зв’язку з набуттям чинності окремих норм Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» повідомляємо наступне.

Відповідно до положень Закону № 3173-ІХ статтю 225 розділу VI Податкового кодексу України доповнено пунктами 225.51 та225.10.

Пунктом 225.51 статті 225 розділу VI Кодексу передбачено, що при ввезенні на митну територію України виробником алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару такий виробник до ввезення подає контролюючому органу за своїм місцезнаходженням оформлений податковий вексель у трьох примірниках, який є забезпеченням виконання його зобов’язання у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості алкогольних напоїв при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва (розливу) готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3173-IX норми абзаців четвертого – тринадцятого пункту 13 розділу І даного закону, якими ст. 225 розділу VI Кодексу доповнено пунктами 225.51 та 225.10, набирають чинності та вводяться в дію через 180 календарних днів з дня опублікування Закону № 3173-IX.

Оскільки Закон № 3173-ІХ опубліковано 26.07.2023 року (Голос України №18), атому положення пунктів 225.51та225.10 статті 225 Кодексу набирають чинності та вводяться в дію з 22.01.2024 року.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 49.2 і статті 49 Кодексу платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Форма декларації з акцизного податку і Порядок заповнення та подання декларації з акцизного податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації з акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (далі – Декларація).

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності з акцизного податку положень Кодексу, які набирають чинності 22.01.2024 року, до внесення відповідних змін до Декларації починаючи із звітності за січень 2024 року відповідний розділ Декларації та додатки до Декларації заповнюються з урахуванням наступних особливостей.

Відповідно до пункту 3 розділу III Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку платники акцизного податку заповнюють лише відповідний розділ і додатки до Декларації з акцизного податку, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Податкові зобов’язання з акцизного податку за операціями з реалізації алкогольних напоїв розлитих у споживчу тару з ввезених на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою пропонується відображати у розділі А Декларації та додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)».

За вищезазначеними операціями податкові зобов’язання з акцизного податку рекомендується відображати у додатку 3 до Декларації, за показниками, що відповідають порядку заповнення граф 1-16 додатку 3 до Декларації.

Такі операції відображаються окремим рядком у Додатку 3-у випадку одночасного декларування податкових зобов’язань з алкогольних напоїв, які вироблені із використанням отриманого спирту етилового відповідно до статті 225 Кодексу.

Разом з цим у графі 10 додатку 3 зазначається сума податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у п 225.51 ст. 225 розділу VI Кодексу, а саме термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці) скоригована з урахуванням фактично ввезеної кількості алкогольних напоїв (згідно з митною декларацією).

Одночасно зазначаємо, що згідно з п. 46.4 ст. 46 Кодексу платник акцизного податку може подати, у разі необхідності, у Додатку 10 доповнення до Декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Звертаємо увагу, що згідно з п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

ДПС у Закарпатській області