Як заповнюється заява за ф. № 1-ОПП якщо на облік береться договір про спільну діяльність?

5 місяців ago admin 0


Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Форма заяви за формою № 1-ОПП встановлена у додатку 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями.

З метою взяття на облік договору про спільну діяльність заява за формою № 1-ОПП заповнюється з урахуванням таких особливостей:

у полі «Взяття на облік за основним місцем обліку» проставляється відмітка (позначка);

поле «Податковий номер» не заповнюється;

у полях «Повне найменування українською мовою» та «Скорочене найменування українською мовою» зазначаються слова «Договір про спільну діяльність від __.__.____ № ____ – уповноважена особа» та найменування та код за ЄДРПОУ уповноваженої особи.

Крім того, у розд. «Дані про реєстрацію» Заяви № 1-ОПП вказується інформація про орган, що здійснив реєстрацію, та дані про реєстрацію для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора.

У розд. «Місцезнаходження» Заяви № 1-ОПП вказується інформація про місце здійснення діяльності за договором про спільну діяльність.

У розділах «Керівник» та «Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» Заяви № 1-ОПП заповнюються дані про посадових осіб учасника договору – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Перелік всіх сторін (учасників) договору про спільну діяльність зазначається у розд. «Інформація про засновників» Заяви № 1-ОПП.

ДПС у Закарпатській області