Як нараховується пеня у випадку адміністративного та/або судового оскарження ППР, якщо рішення прийнято на користь органу ДПС?

9 місяців ago admin 0


Абзацом першим п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5 (далі – Порядок № 5) визначено, що не пізніше наступного робочого дня після дня вручення платнику, зокрема, податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) або отримання інформації про їх вручення працівник структурного підрозділу, що склав документ, вносить дату вручення документа до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи.

ППР, прийняті контролюючим органом, відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з п. 56.8 ст. 56 ПКУ контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків засобами поштового зв’язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ст. 42 ПКУ) або надати йому під розписку.

При цьому керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у п. 56.8 ст. 56 ПКУ, але не більше 60 календарних днів, та письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ст. 42 ПКУ) повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у п. 56.8 ст. 56 ПКУ (п. 56.9 ст. 56 ПКУ).

Порядок нарахування пені визначено ст. 129 ПКУ.

Так, відповідно до підпунктів 129.1.1 та 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ нарахування пені розпочинається:

при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання у встановлених ПКУ випадках, не пов’язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР згідно із ПКУ;

при нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, у разі виявлення його заниження – на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Інформація про виявлені заниження податкових зобов’язань у розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків) та граничні строки сплати таких зобов’язань враховуються під час розрахунку суми пені в інтегрованій картці платника (абзац другий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку № 5).

До настання граничного строку сплати/зменшення донараховані/зменшені суми за відсутності процедури адміністративного або судового оскарження не беруть участі у розрахунках (абзац четвертий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку № 5).

Нарахування пені, передбаченої п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, згідно з п.п. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 ПКУ закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

Підпунктом 129.3.4 прим. 1 п. 129.3 ст. 129 ПКУ визначено, що нарахування пені, передбаченої п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, закінчується в день настання строку погашення грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки. Така пеня нараховується в день закінчення її нарахування за весь період заниження податкового зобов’язання, починаючи з дня, визначеного п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, по день закінчення.

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац перший п. 129.4 ст. 129 ПКУ).

На суми заниження податкового зобов’язання, визначеного, зокрема, п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4 ст. 129 ПКУ).

Отже, у разі якщо за результатами адміністративного та/або судового оскарження ППР прийнято рішення на користь органу ДПС (сума грошового зобов’язання у повному обсязі підтверджується), пеня нараховується контролюючим органом (враховуючи період адміністративного та/або судового оскарження), з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний календарний день:

прострочення сплати грошового зобов’язання (крім заниженої суми податкового зобов’язання) за період починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР, по день погашення (включно);

заниження податкового зобов’язання на суму заниженого податкового зобов’язання, визначеного в ППР, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

При цьому у разі якщо в межах процедури адміністративного оскарження було прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ПКУ, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (п. 130.1 ст. 130 ПКУ).

 ДПС у Закарпатській області