До уваги ЮО, які перейшли зі сплати податку на прибуток на єдиний податок щодо подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1 рік ago admin 0


Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області звертають увагу на те, чи може ЮО, яка перейшла зі сплати податку на прибуток на єдиний податок подати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з позначкою «звітна» та/або «уточнююча» за звітний період, в якому перебувала на загальній системі оподаткування.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

На платників податків покладено обов’язок вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів. Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями. Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. ПКУ не передбачено обмежень щодо подання податкової звітності, у т. ч. уточнюючої, за звітні (податкові) періоди, протягом яких платники податків перебували на іншій системі оподаткування.

Таким чином, юридична особа, яка перейшла зі сплати податку на прибуток на єдиний податок, з метою виконання свого податкового обов’язку може подати Декларацію за звітний період, в якому перебувала на загальній системі оподаткування, з позначкою:

«звітна» – у разі неподання Декларації за відповідний звітний період та за наявності показників, які підлягають декларуванню;

«уточнююча» – у разі виправлення показників у раніше поданій Декларації.

 ДПС у Закарпатській області