Обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами – дієвий інструмент формування доказової бази у сфері трансфертного ціноутворення

2 роки ago admin 0


У період глобалізації міжнародний обмін податковою інформацією набуває значної актуальності, враховуючи сучасні тенденції впровадження повного комплексу рекомендацій ОЕСР*, імплементацію Плану BEPS**. Метою такого обміну є встановлення єдиних прозорих податкових правил для запобігання ухиленню від сплати податків транснаціональним бізнесом.

При відпрацюванні питань трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування обмін податковою інформацією з компетентними органами зарубіжних країн є важливим і дієвим інструментом захисту економічних інтересів нашої держави та засобом блокування подвійного чи дискримінаційного оподаткування. У період воєнного стану ДПС продовжує процес обміну податковою інформацією.

Результати такого обміну, а саме матеріали, які отримані за спеціальними запитами, впливають на подальші контрольно-перевірочні заходи. Так, пп. 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України перебачено проведення документальної позапланової перевірки у випадку отримання інформації/документів від іноземних державних органів стосовно питань, охоплених під час попередніх перевірок платника, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства. Така перевірка проводиться виключно стосовно питань, що стали підставою проведення такої перевірки.

Державна податкова служба України безперервно працює у напрямі обміну інформацією, направляючи спеціальні запити до іноземних компетентних органів. Отримані відповіді опрацьовуються та використовуються при формуванні доказової бази, якісного документування порушень, забезпечення надходження грошових зобов’язань до бюджету та, як наслідок, формування зразкових кейсів у ході проведення роботи за напрямами трансфертного ціноутворення і міжнародного оподаткування, що, у свою чергу, підсилює позиції ДПС під час судових оскаржень.

На сьогодні отримані матеріали у рамках спеціальних запитів у 80 відсотків справ впливають на результативність заходів контролю за дотриманням податкового законодавства у зазначених напрямах.

*ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

**План BEPS – План протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування

Пресслужба Державної податкової служби України