Права та обов”язки внутрішньо переміщених осіб

2 роки ago admin 0

Внутрішньо переміщеною особою визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення.

Відповідно до закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами та свободами відповідно до Конституції, законів України та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України.

Забороняється дискримінація внутрішньо переміщених осіб під час здійснення ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони внутрішньо переміщені особи.

Водночас законодавство встановлює низку спеціальних прав і обов’язків для внутрішньо переміщених осіб.

Внутрішньо переміщені особи мають право:

 1. На отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.
 2. На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановлених законодавством для громадян України – за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи.
 3. Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, державне соціальне страхування у разі безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється за місцем фактичного проживання таких осіб і поставлення на облік, що підтверджується довідкою.
 4. Право на отримання статусу безробітного.
 5. На оформлення документів, що засвідчують особу, за місцем фактичного проживання.

 1. Право на продовження здобуття певного освітнього рівня (дошкільна, шкільна, середньо-спеціальна, вища освіта) на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.
 2. Право на отримання соціальної стипендії студентам.
 3. Право на участь в державній програмі «Доступне житло».
 4. Право на реєстрацію підприємницької діяльності за місцем фактичного проживання на території України.
 5. Право голосувати на виборах і референдумах.
 6. Право на сприяння в наданні кредитів на придбання земельних ділянок і житла.
 7. Право на отримання комунальних послуг.
 8. Право на безплатне тимчасове проживання.
 9. Інші права внутрішньо переміщених осіб, встановлені законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зокрема :
 • право на єдність сім’ї;
 • право на безпечні умови життя і здоров’я;
 • право на влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • право на надання необхідної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
 • право на безплатний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого місця проживання у всіх видах громадського транспорту в разі припинення ситуації, яка спричинила таке переміщення;
 • право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Внутрішньо переміщені особи зобов’язані:

 1. Повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання упродовж 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання.
 2. Повідомляти про повернення на покинуте місце проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пізніш як за три дні до дня від’їзду.
 3. У разі виявлення надання внутрішньо переміщеною особою явно неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік – відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів унаслідок реалізації прав, передбачених чинним Законом.
 4. Для внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів встановлено обов’язок проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку.

Відділ Воловецьке бюро правової допомоги.

Внутрішньо переміщеною особою визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для …