В Управлінні Держпраці обговорили останні зміни в законодавстві про працю

4 роки ago admin 0

На сьогоднішній нараді, що відбулася в Управлінні Держпраці у Закарпатській області з інспекторським складом відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, йшлося про останні новації в законодавстві про працю котрі набіли чинності 02.02.2020 року,  а також пріоритети в контексті здійснення державного нагляду  та контролю за додержанням законодавства про працю.

Виступаючи перед присутніми, перший заступник начальника Управління Василь Грицик звернув їх увагу на зміни, внесені до ст.265 КЗпП України.  За словами посадовця, законодавець суттєво послабив відповідальність, передбачену за допущення порушень вимог нормативних документів з питань праці.

Так, відтепер юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:  фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження;

вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим – восьмим цієї частини, –у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення;

вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення – у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

На змінах, внесених Постановою Кабміну № 1132 від 04.12.2019 року до  Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, зупинився начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Ярослав  Турянський, який  у своєму виступі зосередився на всіх новелах нового Порядку. Зокрема,  звернув увагу інспекторів на те, що дія цього Порядку поширюється на інспекційні відвідування лише з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Всі інші питання трудового законодавства підлягають перевірці винятково  в рамках правил, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в тому числі з дотриманням підстав для проведення таких перевірок.     

По завершенню наради інспектори обговорили питання законодавчих новацій та план подальших дій, спрямованих на належний контроль  за додержанням трудового законодавства.