Природне поновлення бука лісового в умовах ДП «Мукачівське лісове господарство»

3 роки ago admin 0
Гірські ліси Карпат мають високу екологічну вразливість, вони визначають умови динамічної рівноваги природного середовища. Сучасні принципи ведення лісового господарства зумовлюють необхідність зниження навантаження на природні ліси, сприяючи їхньому збереженню і відновленню природним шляхом. Особливо актуальною проблема забезпечення природного поновлення бука є для Закарпаття, де ліси з його домінуванням є переважаючою рослинною формацією. Варто зазначити, що рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, яку ратифікувала Україна, природне поновлення лісів визнано пріоритетним способом лісовідновлення.
 
Як відомо, бук лісовий (Fagus sylvatica L.) належить до числа цінних аборигенних видів Карпатського регіону. У лісфонді ДП «Мукачівське лісове господарство» бук є однією з домінуючих порід і такою, на яку орієнтується ведення лісового господарства. Це типовий монтанний європейський вид, вибагливий до підвищеної вологості повітря та ґрунту. В Українських Карпатах трапляється в межах 250 – 1450 м н.р.м. Місцями бук утворює верхню межу лісу, яка на південно-західних схилах Свидовецького масиву проходить на висоті близько 1400 м н. р. м. Порода є достатньо вибагливою до багатства ґрунту. Типи лісу переважно формує у грудах та сугрудах тільки зрідка у суборах. Це найбільш тіньовитривалих та водночас, грунтопокращуючих і вітростійких деревних порід регіону. Букові ліси Українських Карпат виконують важливі захисні, середовищетвірні та інші екологічні функції. Більшість букових типів лісу характеризуються найвищими класами водорегулювання. Деревостани відзначаються високою продуктивністю, а деревину буку застосовують в різних галузях економіки. Більшість букових лісів Карпат є природними і дуже часто різновіковими, що пояснюється високою здатністю едифікатора до природного поновлення. Це відзначили П.І. Молотков, Я.О.Сабан, К.К. Смаглюк та інші дослідники.
 
Вивчення підросту та визначення успішності природного поновлення бука проводилися на території ДП «Мукачівське ЛГ» (перша, друга і третя пробні площі). Перша пробна площа розташована на схилі північно-західної експозиції (20о). Друга і третя пробні площі закладені на схилах західної (25о) та північно-східної експозиції (28о) відповідно. На даних ділянках були проведені рівномірно-поступові рубки кінцевий прийом. У регіоні досліджень переважаючими типами лісу є вологі чисті бучини та субучини та грабові бучини. Вивчення природного поновлення букових лісостанів проводилось шляхом використання матеріалів лісовпорядкування і маршрутного обстеження. Природне поновлення під наметом у ДП «Мукачівське лісове господарство» у стиглих і перестійних букових деревостанах чистих свіжих бучин проходить успішно. У середньому, під наметом метеринського деревостану налічується 15,9 тис. шт. на 1 га підросту, з яких на бук припадає 98% екземплярів, а на явір, ясень, дуб – 2%.
 
Найбільша кількість підросту під наметом лісу трапляється при повноті 0,6 – 43 тис.шт. на 1 га, а при повноті 0,5 і 0,7 – відповідно 12,4 і 14,2 тис. шт. на 1 га. Зі збільшенням повноти ( > 0,7), відповідно як і при її зменшенні (< 0,5) кількість підросту зменшується. Якщо у першому випадку причиною зменшення кількості підросту є брак світла, то в іншому – інтенсивне розростання трав’яної рослинності. Під наметом стиглих і перестиглих букових лісостанах на 22% площі нараховується до 10 тис. шт. на 1 га екземплярів самосіву і підросту, на 56 % 10-20 тис. шт. і на 22% – 20-50 тис.шт. на 1 га.
 
Таким чином, на переважаючій площі (78%) букових лісів процес природного поновлення проходить успішно. Інша частина насаджень потребує тих або інших лісівничих заходів зі сприяння природньому поновленню. Варто відзначити, що процес природного поновлення у чистих бучинах проходить успішніше порівняно з чистими субучинами та мішаними бучинами.
 
Встановлено, що більше як на 50% площ пристигаючих букових деревостанів трапляється достатня кількість підросту головних порід. якщо врахувати те, що процес природного поновлення є керованим, то й на площах з недостатньою його кількістю можна створити сприятливі умови для сходів і формування підросту. Для забезпечення природного поновлення букових лісостанів, на завершальних етапах проведення прохідних рубок, повноту деревостанів доцільно знижувати до 0,6-0,7. Під наметом стиглих і перестійних букових деревостанів, свіжих та вологих чистих бучин, достатня кількість підросту бука формується на площі 78%. Підріст у цих деревостанах диференційований за висотою та віком і характеризується високим рівнем трапляння, що свідчить про кращий репродуктивний потенціал букових лісів у даних типах лісу порівняно з деревостанами, що ростуть в інших типах лісу.
 
Слід звернути увагу на те, що природне поновлення бука лісового (Fagus sylvatica L.) у власному ареалі відбувається досить успішно. На відміну від штучних культур, на природне поновлення не потрібно витрачати великих коштів, у кінцевому результаті створюється корінний деревостан бука, який також більш стійкий (порівняно з похідними) до ураження різними хворобами. Створення культур природним шляхом є економічно доцільно. Метою створення культур природним шляхом є отримання в майбутньому корінного високопродуктивного деревостану бука.

Гірські ліси Карпат мають високу екологічну вразливість, вони визначають умови динамічної рівноваги природного середовища. Сучасні принципи ведення лісового господарства зумовлюють необхідність зниження навантаження на природні ліси, […]