Що нам готує проект Програми медичних гарантій -2020

2 роки ago admin 0


   Державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги з 2 кварталу 2020 року не передбачено. Щоб отримувати державні кошти, всі ці заклади повинні підписати договір з НСЗУ.  Укласти договір з НСЗУ можуть, як комунальні, так і приватні медичні заклади.


Із 1 листопада 2019 року вже можуть реєструватися заклади, які надають спеціалізовану амбулаторну та госпітальну медичну допомогу.


         З 1 квітня 2020 року програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі і


         Всі кроки на шляху трансформації системи охорони здоров’я здійснюватимуться  через застосування електронних інструментів.


         Для цього заклади охорони здоров’я повинні бути автономізованими, мати діючу ліцензію на здійснення діяльності з медичної практики та ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів

(за потреби), комп'ютеризованими та інформатизованими, мати відповідну медичну інформаційну систему (МІС) та бути підключеними до центральної бази даних Електронної системи охорони здоров'я (eHealth).


          Для реєстрації закладу в системі обов’язковим модулем медичної інформаційної системи є „Адміністративний модуль надавача медичних послуг спеціалізованої медичної допомоги”. Він повинен містити функціонал реєстрації юридичної особи та її керівника.


         Тестування функціоналу кожної медичної інформаційної системи проводить ДП „Електронне здоров’я”.


З 2-го кварталу 2020 року Національна служба здоров’я України запроваджує нові, прозорі та єдині для всіх правила фінансування системи охорони здоров'я України:


·          Пацієнти отримують гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів.


·          Єдиним замовником та платником за програмою медичних гарантій буде НСЗУ.


·          НСЗУ гарантуватиме ефективне та цільове використання державних коштів за принципом оплати якісно наданих медичних послуг,

а не утримання закладів.


·          Застосовуватимуться прозорі методи фінансування на основі капітаційної ставки, оплати за послугу, випадок госпіталізації та ін.


·          Буде надана рівність надавачам медичних послуг державної та приватної форм власності та забезпечено прозорість завдяки функціонуванню Електронної системи охорони здоров'я та публікації всіх звітів на сайті НСЗУ.


Наскільки швидко увійдуть у реформу та надаватимуть якісні медичні послуги пацієнтам спеціалізовані заклади охорони здоров'я залежатиме

від їх готовності.


         У Програмі медичних гарантій-2020 визначено пріоритетні напрями,

за які спеціалізовані заклади охорони здоров'я отримуватимуть від НСЗУ підвищений тариф, але для цього лікарні мають відповідати чітким вимогам. Лікарні самостійно розпоряджатимуться заробленими коштами, зможуть оптимізувати свою роботу і переглянути зарплати медичних працівників.


         Окрім того процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання постачальниками вимог до їх надання.

НСЗУ наголошує, що вимоги лише специфікуватимуть окремі важливі для програми медичних гарантій умови роботи постачальників за договором з НСЗУ, проте вона не є галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я. Діяльність закладів охорони здоров'я і надалі регламентуватиметься чинним законодавством.


         Згідно з проектом вимог, медичні послуги, що надаватимуться в амбулаторних умовах, включатимуть амбулаторні медичні послуги, лабораторну, функціональну та інструментальну діагностику, малі хірургічні втручання, ургентну стоматологічну допомогу, медичну реабілітацію

(крім тієї, що надається в стаціонарних умовах), будуть оплачені НСЗУ

у рамках ПМГ-2020.  Крім того, у рамках ПМГ-2020 буде виділено пакети пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики найбільш поширених онкологічних захворювань: гістероскопія, гастроскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія та мамографія, оскільки цей напрям визначений пріоритетним у сфері охорони здоров'я у 2020-2022 роках.


         Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації  звертає увагу, що на пріоритетні послуги встановлюватиметься підвищений тариф на оплату. Оплата зазначеного пакета медичних послуг відбуватиметься відповідно до кількості обстежених пацієнтів, які не перебували на стаціонарному лікуванні. При цьому такі послуги, що надаються госпіталізованим пацієнтам, будуть сплачені НСЗУ у рамках плати за пролікований випадок у стаціонарі.


         Крім того, проект вимог передбачає надання у рамках ПМГ медичних послуг у стаціонарних умовах. Такими послугами будуть, зокрема, послуги хірургічної допомоги, що передбачають проведення хірургічних операцій дорослим і дітям на стаціонарному етапі за спеціальностями акушерство та гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія (опікова медицина), нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія та травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних посудин, щелепно-лицьова хірургія.


         Також, у рамках ПМГ у стаціонарних умовах надаватимуть низку не хірургічних медичних послуг дорослим і дітям. Зокрема – послуги з напрямів алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, дитяча психіатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія.


         Крім того, у рамках ПМГ в умовах стаціонару надаватимуть медичні послуги спеціалізованої меддопомоги жінкам і дітям при пологах, а також недоношеним та новонародженим у неонатальному періоді, послуги спеціалізованої меддопомоги при гострому мозковому інсульті та інфаркті міокарду. При цьому в НСЗУ зазначають, що в окремих випадках меддопомога при гострому мозковому інсульті, інфаркті міокарду, пологах і неонатальних станах буде сплачена за підвищеними тарифами.


 


         Кожен пролікований у стаціонарних умовах випадок відповідно до основного діагнозу пацієнта і проведеного втручання буде віднесено до окремої діагностично-спорідненої групи (ДРГ) з відповідними коефіцієнтами, за якою й здійснюватиметься оплата.


         Плата за пролікований випадок у стаціонарі включатиме всі витрати на надання меддопомоги пацієнту з моменту його госпіталізації в стаціонар до моменту виписки або смерті.


         У рамках ПМГ також оплачуватиметься паліативна меддопомога, зокрема стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям у спеціалізованих стаціонарних відділеннях або установах і паліативна допомога дорослим та дітям удома мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами.


         Крім того, у рамках ПМГ оплачуватимуться послуги з медичної реабілітації, зокрема стаціонарна або амбулаторна медична реабілітація пацієнтам при захворюваннях у відновному періоді. Зокрема, НСЗУ оплачуватиме медреабілітацію дорослим і дітям від трьох років з порушеннями функції нервової системи, дорослим і дітям від трьох років з порушеннями функції опорно-рухового апарату, а також дітям, що народилися передчасно і хворими, протягом перших трьох років життя.


         Медична реабілітація в гострому періоді захворювання оплачуватиметься у рамках послуг, що надаються в стаціонарних умовах, у межах пролікованого випадку.


         Тарифи на медичні послуги, які надаватимуть за Програмою медичних гарантій, будуть затверджені законом України про державний бюджет на 2020 рік. Коригувальні коефіцієнти затвердить МОЗ після ухвалення закону України про державний бюджет на 2020 рік.