Ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

5 років ago admin 0

Постановою №423 від 22.05.2019 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 №440» внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього.

Порядок приведено у відповідність до чинного законодавства з метою спрощення взаємодії та скорочення обсягів паперового листування між ДФС та неприбутковими організаціями.

Постанова №423 не встановлює будь-яких додаткових вимог чи обов’язків для неприбуткових організацій та спрямована на спрощення існуючих процедур.

Реєстр неприбуткових установ та організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації. Порядок включення до Реєстру визначається відповідно до пп. 133.4 Податкового кодексу України.

Основні зміни з 22 травня 2019 року:

Нова форма №1-РН, затверджена Постановою №423 подається як для включення до Реєстру, так і для виключення з нього за власною ініціативою, а також для внесення змін до реєстраційних даних.

Відповідно до пункту 8 оновленого Порядку скорочено термін розгляду реєстраційної заяви та доданих документів (у т.ч. повторного включення для організацій, які втратили статус неприбуткових) – до 3 робочих днів. Як і раніше, відповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі. При цьому, як і раніше, у заявника залишається без змін право у разі отримання відмови, усунути недоліки та повторно подати документи до ДФС, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 3 робочих днів.

Абзацом 1 пункту 4 оновленого Порядку передбачено включення до Реєстру неприбуткових організацій – юридичних осіб за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичних осіб за кодом згідно з ЄДРПОУ,для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру передбачено п. 16 оновленого Порядку на підставі рішення ДФС в разі:

– використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених пп. 133.4.2 Податкового кодексу України;

– розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пп. 133.4 ПКУ, а для релігійної організації – вимогам, визначеним абз. 2 пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 Податкового кодексу України;

– внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

– за ініціативою неприбуткової організації.

Доповнено п. 2 постанови наступним: Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17 липня 2015 №652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», які відповідають вимогам абзацу 2 пп. 133.4.1 Податкового кодексу України, включаються органами ДФС до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

Довідково. Детальна інформація викладена у листі ДФС України від 25.06.2019 № 20139/7/99-99-15-02-01-17. Ознайомитися можна тут http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73506.html

ДФС у Закарпатській області