Строки та порядок подання Звіту щодо єдиного внеску

5 років ago admin 0

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік.

Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Оскільки граничний термін подання Звіту припадає на 30 квітня 2019 року (вівторок), який є неробочим днем, крім цього, 01 травня 2019 року є святковим днем, то граничним терміном подання Звіту для зазначених платників за 2018 рік буде 02 травня 2019 року (четвер).

Нагадаймо, Звіт подається за формою визначеною Наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2018 №511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями. Наказом затверджено уніфіковану форму Звіту для всіх категорій платників. З 01серпня 2018 року  всі категорії платників подають до органу доходів та зборів Звіт згідно з таблицею 1 за формою № Д5 згідно додатка 5 із зазначенням типу форми «початкова».

Особи, які провадять незалежну професійну, зазначають у Звіті код категорії застрахованої особи «9», члени фермерського господарства – категорії застрахованої особи «4».

Слід відмітити, що члени фермерських господарств звіт не подають та звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску зазначеною категорією платників єдиний внесок підлягає обов’язковій сплаті.

Звертаємо увагу платників, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств несуть фінансову відповідальність, а особи, які провадять незалежну професійну діяльність, несуть також і адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ДФС у Закарпатській області