15 березня 1939 року у місті Хусті відбувся Сойм Карпатської України

3 місяці ago admin 0

Карпат Укр -1

Рішенням Сойму Президентом Карпатської України обрано Августина Волошина.

Це стало заслуженою вершиною політичної кар’єри політика. Вияв високої довіри був логічним і справедливим.

Карпат Укр -2

Рішення про проголошення незалежності було викликане різким погіршенням міжнародної обстановки і фактичним розпадом Чехословаччини. До остаточного рішення Сойму Карпатської України владу незалежної держави представляли: прем’єр-міністр Августин Волошин, Юліан Ревай (закордонні справи), Юрій Перевузник (внутрішні справи), Степан Клочурак (господарство), Юлій Бращайко (фінанси і комунікація), Микола Долинай (здоров’я і соціальна опіка). 15 березня 1939 р. розпочав роботу Сойм Карпатської України. Головою було обрано Августина Штефана, заступниками голови Федора Ревая і Степана Росоху, секретарем М. Кочергана.

Сойм Карпатської України прийняв Конституційний Закон Ч.1.

З оригіналу Закону: «§1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

§2. Назва держави є: Карпатська Україна.

§3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом Карпатської України, на чолі.

§4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

§5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

§6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім півполі, і Тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середущому зубі. Переведення цього місця закону полишається окремому законові.

§7. Державний гимн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна…».

§8. Цей закон обов’язує зараз од його прийняття».