Назви професій і посад повинні відповідати Класифікатору професій

4 місяці ago admin 0

Наказом Мінекономрозвитку від 15 лютого 2019 року N 259  затверджено зміни N 8 до національного класифікатора ДК 003:2010. Зміни чинні з 15 лютого. Зауважимо, що Класифікатор професій ДК 003:2010 (затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010  N 327)   не зареєстрований у Мін’юсті, тобто по суті не є нормативно-правовим актом.

У Кодексі законів про працю України також відсутні норми, які зобов’язують роботодавця дотримуватися Класифікатора. Згадується Класифікатор у підзаконному акті – Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.  У пункті 2.14 цієї Інструкції  йдеться,   що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, вказаних у Класифікаторі.

Отже, назва посади (професії) повинна відповідати Класифікатору та однаково  звучати в штатному розписі, наказі про прийняття на роботу (трудовому договорі чи контракті), трудовій книжці, кадрових та бухгалтерських документах.   

У травні 2018 року було внесено зміни до Порядку  формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зокрема, збільшено кількість граф у  формі № Д4  ЄСВ-звітності.

У Таблиці 5 форми № Д4 додано декілька граф для відображення інформації про посаду, зокрема у графі  14 вказується код класифікатора професій (код КП).

Існує думка, якщо посада, на якій працювала та чи інша особа, не відповідає Класифікатору, то у такого працівника можуть виникнути проблеми під час оформлення пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливим є страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків, незалежно від посади, яку займає людина. Проблеми можуть бути лише, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення. Тоді неправильна назва посади чи професії  може позбавити його цього права.

У такому випадку назву професії чи посади однозначно потрібно привести у відповідність до Класифікатора професій, і звіт з ЄСВ прямо до цього підштовхує.  Це можна зробити і під час атестації робочих місць за умовами праці.