Заяви про наміри та екологічні наслідки реконструкції транспортного мосту до площі Богдана Хмельницького в Ужгороді

4 місяці ago admin 0

 ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (замовник) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради____
Поштова адреса  88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова,3__________________
2. Місце розташування площадки будівництва Транспортний міст через річку Уж на площі Богдана Хмельницького у м. Ужгород з’єднує лівобережну частину міста із правобережною __________________________________________________________________________________
3. Характеристика діяльності Реконструкція транспортного мосту через річку Уж на площі Богдана Хмельницького у м. Ужгород_________________________________________________
Технічні й технологічні дані Проектом передбачено виконати розширення проїзної частини мосту до трьох смуг руху (одна смуга руху – реверсна), для цього у проекті передбачені наступні роботи: демонтаж проїзної частини по всій довжині мосту; демонтаж опор освітлення разом із підтримуючими консолями; часткове розбирання надарочної будови; демонтаж сходів; розбирання льодорізів на проміжних опорах; розширення усіх проміжних опор і стоянів; розширення арочних прогонових будов шляхом добудови; влаштування нової надарочної будови на усіх прогонових будовах; влаштування нових валкових опорних частин на опорах № 1, 2 та 3 під розширенням прогонових будов №1-2 та 2-3; встановлення нових опорних частин типу ГОАЧ на опорах №№3, 4 і 5 під прогонові будови №3-4 та 4-5; влаштування нової монолітної плити автопроїзду з урахуванням розширення; встановлення нових металевих опор освітлення; влаштування перильного огородження на шляхопроводі; влаштування бар’єрного огородження; влаштування нових деформаційних швів фірми «MAURER»; укладання гідроізоляції згідно діючих норм; влаштування перехідної плити на підходах до мосту над пішохідним проходом тунельного типу біля стоянів №1 та №5; укладання асфальтобетонного покриття; укладання на тротуарах сучасного покриття; ремонт арочного склепіння усіх прогонових будов; відновлення та укріплення відкосів насипу; влаштування нових сходів з обох боків мосту; розширення пішохідного проходу тунельного типу за стоянами мосту; відведення води із проїзної частини мосту; влаштування велосипедних доріжок; дренажні канали з дренувальної суміші укладаються на проїзній частині вздовж монолітних бетонних ділянок (тротуарів) з обох боків. Проектом передбачено влаштування 2-ох сепараторів нафтопродуктів ПБМО-200-10 для очистки поверхневого стоку з моста. Проектом передбачені функціонально-планувальні елементи конструкції для доступу маломобільних відвідувачів (МГН).____________________________________________________________________________
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності Забезпечення експлуатаційної надійності та безпеки транспортного мосту, стан якого на сьогодні, за сукупністю показників, оцінюється як непрацездатний і потребує реконструкції.______________________

 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації

земельних  при будівництві й експлуатації: в межах існуючої території відведення земельної ділянки___________________________________________________________________________
сировинних при будівництві: щебінь – 1701,573  м3 , пісок рядовий– 376,406 м3, пiсок кварцовий – 5.106 т. Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією; при експлуатації: не потребує_______________
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – при будівництві: дизпаливо – 89.99 т, бензин – 11.69 т, електроенергія – 58935,508 кВт-год; при експлуатації: не потребує_______________
водних  при будівництві: 717,56  м3; при експлуатації: не потребує________________________
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) при будівництві: транспортні і вантажопідйомні засоби та механізми підрядної організації; при експлуатації: не потрібно._______________________________________________________________________
7. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності відповідність планованої діяльності вимогам чинних нормативних документів у частині регламентації ними питань, пов´язаних з природоохоронною діяльністю, забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності техногенних об´єктів_______________________________________
8. Необхідна еколого – інженерна підготовка і захист території не потребує______________
9. Можливі впливи планованої  діяльності  (при будівництві и експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат при будівництві й експлуатації вплив не відбувається_______________.
повітряне За період будівництва викиди продуктів згорання палива автотехніки і викиди процесів зварювання  у повітряне середовище складуть 10.551 т, з них: продуктів  згорання палива автотехніки – 10.459 т, вуглецю діоксид – 319,566 т______________________________
геологічне при будівництві й експлуатації вплив не відбувається__________________________
водне при будівництві й експлуатації вплив не відбувається______________________________
ґрунти при будівництві: порушення ґрунтового шару механізованим способом і вручну при проведенні земляних робіт; при експлуатації: не відбувається____________________________
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти при будівництві: вирубка і корчування зелених насаджень (дерев); при експлуатації вплив не відбувається______________________________
навколишнє соціальне середовище при будівництві: шум будівельних машин і механізмів, тимчасові незручності для учасників дорожнього руху та населення (передбачається повне закриття руху), при експлуатації: позитивний, забезпечення функціональності, надійності та експлуатаційної безпеки транспортного мосту._______________________________________
навколишнє техногенне середовище при будівництві: перевлаштування та відновлення технологічних комунікацій, що прокладені по шляхопроводу; при експлуатації: не відбувається.______________________________________________________________________
10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: при будівництві: демонтажні, будівельні відходи – 5225,18 т, тверді побутові відходи. Збирання та тимчасове складування очікуваних відходів передбачається на спеціальному майданчику з твердим покриттям із застосуванням системи роздільного збору та складування відходів. Будівельні та демонтажні відходи транспортними партіями вивозяться на полігон будівельних відходів. Тверді побутові відходи вивозяться спеціалізованим транспортом на місцевий полігон твердих побутових відходів, де піддаються знешкодженню та захороненню. До початку будівельних робіт укладаються договори зі спеціалізованими підприємствами на вивіз очікуваних відходів з місця їх тимчасового зберігання. При експлуатації – відходи процесу збирання зливових стоків з проїзної частини мосту і очищення їх на сепараторі нафтопродуктів ПБМО-200-10, що установлений біля кожної опори мосту та відведення у грунт після очистки.______________
11. Обсяг виконання ОВНС В повному обсязі згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»______________________________________________________
12. Участь громадськості  Інформування громадськості шляхом оприлюднення Заяви про наміри в засобах масової інформації.__________________________________________________

Облік письмових та інших звернень громадян і громадськості щодо намірів проводити плановану діяльність здійснюється Департаментом екологічної політики Ужгородської міської ради за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова,3 протягом місяця від дня публікації Заяви про наміри в засобах масової інформації                                                                                                                                                 .

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

По об’єкту «Реконструкція транспортного мосту  пл. Богдана Хмельницького в м. Ужгород»

 

Мета проекту – забезпечення надійності, експлуатаційної безпеки утримання мосту і  забезпечення безпеки руху по транспортному мосту.

Транспортний міст через річку Уж на площі Богдана Хмельницького у м. Ужгород з’єднує лівобережну частину міста із правобережною. Транспортний міст на пл. Богдана Хмельницького в м. Ужгород знаходиться на балансі Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради.

Тип споруди – аркова залізобетонна. На підходах з обох боків влаштовані пішохідні проходи тунельного типу, які входять в склад споруди. В плані міст розташований на прямій у профілі на кривій. Річку Уж міст перетинає під прямим кутом.

Міст побудований у 1936 році. Капітально відновлений міст був у 1949-1951 роках. При відновленні намагалися використати усі вцілілі залишки старого мосту, зокрема, максимально зберегли й оригінальну огорожу. Таким чином відновлений міст у більшій мірі зберіг свою ідентичність.

У рекомендаціях до звіту із обстеження, складеним ТОВ «Придніпров’я» у 2009 році, наведені основні дефекти прогонових будов, проїзної частини та опор мосту і вказана необхідність виконання капітального ремонту.

Проектом реконструкції передбачено виконати розширення проїзної частини мосту до трьох смуг руху (одна смуга руху – реверсна), для цього у проекті передбачені наступні роботи: демонтаж проїзної частини по всій довжині мосту; демонтаж опор освітлення разом із підтримуючими консолям; часткове розбирання надарочної будови; демонтаж сходів; розбирання льодорізів на проміжних опорах; розширення усіх проміжних опор і стоянів; розширення арочних прогонових будов шляхом добудови; влаштування нової надарочної будови на усіх прогонових будовах; влаштування нових валкових опорних  частин на опорах № 1, 2 та 3 під розширенням прогонових будов №1-2 та 2-3; встановлення нових опорних частин типу ГОАЧ на опорах №№3, 4 і 5 під прогонові будови №3-4 та 4-5; влаштування нової монолітної плити автопроїзду з урахуванням розширення; встановлення нових металевих опор освітлення; влаштування перильного огородження на шляхопроводі; влаштування бар’єрного огородження; влаштування нових деформаційних швів фірми «MAURER»; укладання гідроізоляції згідно діючих норм; влаштування перехідної плити на підходах до мосту над пішохідним проходом тунельного типу біля стоянів №1 та №5; укладання асфальтобетонного покриття; укладання на тротуарах сучасного покриття; ремонт арочного склепіння усіх прогонових будов; відновлення та укріплення відкосів насипу; влаштування нових сходів з обох боків мосту; розширення пішохідного проходу тунельного типу за стоянами мосту; відведення води із проїзної частини мосту; влаштування велосипедних доріжок.

Дренажні канали з дренувальної суміші укладаються на проїзній частині вздовж монолітних бетонних ділянок (тротуарів) з обох боків.

Проектом передбачено влаштування 2-ох сепараторів нафтопродуктів ПБМО-200-10 для очистки поверхневого стоку з моста.

Укріплення конусів насипу передбачене габіонними ящиками розміром:1,0×1,0×1,0 м. Перед влаштуванням укріплення конусів виконується розчищення, планування та досипка укосів конусів до проектних позначок.

Робочий проект реконструкції транспортного мосту на пл. Богдана Хмельницького в м. Ужгород розроблений з урахуванням створення рівних можливостей пересування по мосту пішоходів, в тому числі маломобільних груп населення.

Несуча здатність мосту, після проведення розробленого комплексу ремонтних робіт, буде задовольняти пропуску розрахункового навантаження (А11 та НК-80). Пропуск по мосту автотранспорту зі спеціальними вантажами повинен здійснюватися за схемами узгодженими з організацією, яка експлуатує міст.

Виконання робіт з реконструкції передбачається з повним закриттям руху по мосту.

При виконанні робіт використовуються будівельні матеріали та вироби, на які є позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. При виконанні ремонтних робіт використовуються будівельні матеріали на які є документи, що підтверджують їх радіаційну безпеку, заключний радіаційний контроль проводиться після закінчення робіт за договором з акредитованою лабораторією.

Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: по завислих речовинах – не більше 15 мг/л, по нафтопродуктах – не більше 0,3 мг/л і відповідає екологічним нормам. Об’єм поверхневих дощових і талих стоків, що поступає на сепаратори нафтопродуктів ПБМО-200-10  – 1474 м3/рік.  Відходи процесу очищення дощових стоків на сепараторі нафтопродуктів ПБМО-200-10: кількість затримуваного піску складає 0,27 т/рік, кількість  нафтопродуктів, що затримується в сепараторі – 0.10 т/рік. Скидання очищених дощових стоків в об’ємі 1474 м3/рік у не надасть негативного впливу на якість води в  р. Уж.

За період будівництва викиди продуктів згорання палива автотехніки і викиди процесів зварювання  у повітряне середовище складуть 10.551 т, з них: продуктів  згорання палива автотехніки – 10.459 т, вуглецю діоксид – 319,566 т.

Забруднення довкілля токсичними відходами виключається.

Сміття з території полотна мосту – 14.29 т/рік і будівельні відходи – 5225,18 т, що утворюються в період будівництва передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (збір, перевезення, видалення і поховання).

Інші шкідливі чинники – іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація  відсутні.

Екологічний ризик і ризик шкідливих ефектів для здоров’я населення мінімальні. Соціальний ризик прийнятний.

Інформація про екологічні наслідки проектованої діяльності була оприлюднена в ЗМІ.

В результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об’єкту не буде погіршена.

Замовник зобов’язується здійснювати проектні рішення відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

Звертатися за тел. 61-37-91 (відділ технічного нагляду та капітальним ремонтом об’єктів благоустрою та житлового фонду), або на пошту dmg@rada-uzhgorod.gov.ua