Щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків

6 років ago admin 0

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення з приводу звернень від випускників вищих навчальних закладів, в яких повідомляється, що вищими навчальними закладами проводиться перевірка достовірності реєстраційних номерів облікових карток платників податків на предмет відповідності даті народження чи статі і висуваються вимоги щодо зміни податкового номера. Як було з’ясовано, така перевірка здійснюється при оформленні дипломів і внесення відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків до єдиної державної електронної бази з питань освіти (реєстр документів про вищу освіту).

Так, відносини у сфері реєстрації та обліку фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) регулюються положеннями Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 глави 6 Розділу П ПКУ всі фізичні особи – платники податків реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру.

ПКУ встановлено, що порядок формування реєстраційного номера та форма документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, визначаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Положенням визначено структуру реєстраційного номера облікової картки платника податків:

XXXXXNNNNК, де: ХХХХХ – порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів); М№{М – порядковий номер облікової картки; К -контрольний розряд.

При виявленні помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущення при реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом внесення змін до Державного реєстру. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі – Картка платника податків, або дані про такий номер з Державного реєстру, внесені до паспорта відповідно до Положення.

Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДФС. Інші державні органи, установи та організації не мають повноважень надавати висновки щодо дійсності або його відповідності даті народження або статі, витребувати додаткові підтвердження або вимагати чи рекомендувати здійснити заміну такого номера.

Заміна реєстраційного номера облікової картки платника податків може мати негативні наслідки як для ведення Державних реєстрів, до яких він включається, так і для самих громадян (наприклад для персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді України, при оформленні субсидій), у тому числі при укладенні договорів (оформленні спадщини, кредитів, нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, тощо).

Так, відповідно до пункту 70.12 статті 70 ПКУ реєстраційний номер облікової картки платника податків використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами – підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків.

Враховуючи викладене, просимо врахувати дане роз’яснення до відома вищих навчальних закладів та припинити практику перевірки достовірності реєстраційного номера і його формування.

Крім того, повідомляємо, що на сьогодні діє Порядок проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.11.2015 №1007 (далі – Порядок №1007).

Порядок №1007 регламентує правила проведення ДФС підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру на запити суб’єктів інформаційних відносин та надання відповідей на такі запити. З огляду на зазначене, при необхідності, перевірки достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків, таку перевірку пропонуємо запровадити шляхом інформаційної взаємодії відповідно до Порядку №1007.

ДФС у Закарпатській області