Депутати облради змінили і назву Учбово-курсового комбінату, і засновника

4 роки ago admin 0

У ході 11 сесії облради депутати ухвалили рішення «Про комунальну установу «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради». Тим самим перейменувати Учбово-курсовий комбінат управління житлово-комунального господарства Закарпатської  обласної  державної  адміністрації у комунальну установу «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради. Відтепер вважається  Закарпатська обласна рада засновником вказаної  Установи.

У рішенні йдеться і про затвердження Статуту комунальної установи «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради у новій редакції.  Та означено, що  установа керується чинним законодавством і є юридичною особою – професійно-технічним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодіння робочими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Метою діяльності Установи є професійне навчання кадрів різних галузей економіки для одержання ними нових професій, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників, необхідних для сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.

Органом управління Установою є Засновник та директор Установи.

Засновником Установи є Закарпатська обласна рада.

Повноваження Засновника щодо управління Комбінатом визначаються чинним законодавством. А це означає, що  Засновник затверджує Статут, вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію Статуту; призначає директора Установи та укладає контракт з ним. За поданням голови обласної ради достроково розриває контракт з директором Установи з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Установи або умов контракту; затверджує структуру та штатний розпис; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Установи та фінансовим планом  та багато ін.

На сьогодні покладено обов’язки тимчасово виконуючого обов’язки директора комунальної установи «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради на Пилипця Михайла Васильовича до призначення керівника Установи в установленому законодавством порядку.

Доручено тимчасово виконуючому обов’язки директора комунальної установи «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради здійснити всі організаційні заходи щодо реєстрації зазначеного Статуту.

                Прес-служба облради