„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”

1 рік ago admin 0

„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”

Під такою назвою проходить Всеукраїнський тур, ініційований Міністерством освіти і науки України спільно з Громадською організацією „Центр UA” та аналітичним центром „CEDOS”. Його мета – зібрати позиції представників найактивніших спільнот місцевих громад для розробки системних змін в Україні. Взаємодія заради змін покликана допомогти зрозуміти і сформулювати очікування від змін в країні, згуртуватися навколо спільних позицій задля вирішення поставлених завдань і захисту спільних інтересів.

7 грудня такий публічний захід відбувся в Ужгороді. До участі у ньому було запрошено представників місцевих органів управління освітою, директорів, заступників директорів та вчителів закладів загальної середньої освіти. На обговорення було винесено питання „Які зміни чекають на середню освіту в Україні та як їх бачать освітяни?”

Педагогічна свобода, управлінська автономія, види порушень академічної доброчинності, подолання корупції, рівний доступ до якісної освіти, атестація педагогічних працівників – далеко не повний перелік понять, змістове наповнення яких, з одного боку, набуває нового відтінку, а з іншого – формує нову державну політику в галузі освіти.

„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”Цікавий та конструктивний діалог з окресленого кола питань розпочала Ганна Сопкова, директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, зазначивши, що зміни в освітній галузі спрямовані насамперед на покращення якості освіти, набуття ключових компетентностей та наскрізних вмінь у Новій українській школі, на створення умов для реалізації потенціалу як учня, так і вчителя. Прикладом може слугувати пілотний проект, участь в якому беруть 100 шкіл України, у тому числі чотири на Закарпатті, з упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Продовжила розмову у цьому напрямку Ірина Когут, експерт аналітичного центру „CEDOS”, обговорюючи з присутніми запитання щодо процедури сертифікації вчителів, її співвідношення з атестацією, критерії, за якими буде даватися оцінка роботи педагога. Жваву дискусію викликало питання про розподіл повноважень між закладом освіти та місцевими органами управління освітою. Зокрема, було наголошено на посиленні відповідальності керівників закладів загальної середньої освіти за управління закладом, дотримання фінансової дисципліни та забезпечення прозорості щодо використання коштів, за якість надання освіти тощо.

Завдяки формату „запитання – пошук відповіді – досвід – пропозиції” педагогічна громадськість та ініціатори зустрічі мали можливість виробити певні кроки для вирішення актуальних питань шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів та знайти розв’язання тим, на яких сьогодні зосереджено увагу в повсякденній роботі.

„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”

„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”

„ЗміниТИ: взаємодія заради змін”|