Нарада керівників вищих навчальних закладів області І ̶ ІІ рівнів акредитації

1 рік ago admin 0

Нарада  керівників  вищих  навчальних  закладів області І  ̶  ІІ рівнів акредитації

22 серпня у департаменті освіти і науки облдержадміністрації відбулася нарада керівників вищих навчальних закладів І ̶ ІІ рівнів акредитації під головуванням Сопкової Г.І., директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації, за участю голови ради директорів вищих навчальних закладів області І ̶ ІІ рівнів акредитації Йовбака В.Д., головного спеціаліста відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації Бабинця Ю.Ю.

У ході наради учасниками було розглянуто та обговорено питання про подальше функціонування коледжів і технікумів у процесі реформування вищої освіти України; зміст освітніх реформ, пріоритети і напрями реалізації освітньої політики в умовах децентралізації влади в Україні; Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Директор департаменту Сопкова Г. І. звернула увагу на питання реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, на фінансування вищих навчальних закладів І ̶ ІІ рівнів акредитації області та заходи з реалізації Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013 − 2017 роки.

У ході дискусії учасники зібрання більш детально зупинилися на змінах у роботі коледжів і технікумів у найближчий час. Наголошено, зокрема, що згідно зі внесеними змінами до розділу XV ,,Прикінцеві та перехідні положення” Закону України ,,Про вищу освітуˮ останній прийом у ВНЗ І ̶ ІІ рівнів акредитації на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста буде проведено у 2019 році.

Залишаються наразі відкритими питання такі: матеріальна база і фінансування, юридичний статус таких закладів освіти, з якого бюджету відбуватиметься фінансування, яким чином впроваджуватиметься принцип „гроші йдуть за студентомˮ. Зміст, якість і оцінювання освіти – йдеться про орієнтацію підготовки молодших спеціалістів насамперед на ринок праці, розробку професійних стандартів, чіткий опис для всіх спеціальностей в Національній та галузевих рамках кваліфікацій, упровадження професійного ЗНО.

Міністерством освіти і науки України розроблено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Проект документа пройшов громадське обговорення.

Метою Концепції є забезпечення проведення системної реформи підготовки молодших спеціалістів та створення передумов для трансформації теперішніх вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із забезпеченням на цій основі здобуття повної загальної середньої освіти професійного профілю.

У сьогоднішніх умовах технікуми та коледжі, що у більшості не орієнтовані на ґрунтовні наукові дослідження та академічну свободу учасників освітнього процесу, не можуть забезпечити випускникам притаманного для вищої освіти рівня трудової адаптивності та соціальної мобільності. Державна політика щодо діяльності цих закладів освіти має ґрунтуватись на засадах задоволення освітніх потреб громадян у здобутті якісної освіти з орієнтацією на практичну діяльність та якісної профільної повної загальної середньої освіти з перспективою подальшого здобуття ступенів вищої освіти і можливістю обирати різні траєкторії навчання тощо. Також коледжі мають забезпечувати підприємства працівниками середньої ланки відповідно до потреб ринку праці з урахуванням структури національної економіки та перспектив реіндустріалізації.|