Порядок реєстрації неприбуткової організації

2 роки ago admin 0

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам (п. 133.4.1 ПКУ http://sfs.gov.ua/nk/spisok3/):

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (крім об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків);

– внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації з присвоєнням їй відповідної ознаки неприбутковості відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок), затвердженого Постановою КМУ від 13.07.2016 №440 (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/69068.html).

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до контролюючого органу за її основним місцем обліку:

– реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку;

– копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону), засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності);

– неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня, засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності).

– житлово-будівельні кооперативи також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності).

Форму заяви можна знайти за адресою http://sfs.gov.ua/ zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/69068.html.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

– особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

– поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;

– державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом.

ДФС у Закарпатській області