Перші кроки стартапу: як здійснити державну реєстрацію

4 роки ago admin 0

Державна реєстрація здійснюється відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 755).

Хто здійснює державну реєстрацію?

Державну реєстрацію здійснюють:

суб’єкти державної реєстрації:

 – державні реєстратори

 – уповноважені особи суб’єкта державної реєстрації

 нотаріуси

Довідково. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації – посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації, а у випадку державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, – посадова особа Міністерства юстиції України та його територіальних органів в межах повноважень, визначених Законом.

Список акредитованих суб’єктів державної реєстрації можна знайти тут.

Місце здійснення державної реєстрації

Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації або нотаріуса.

Також документи для державної реєстрації можна подати до центру надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

(адреси, контакти та графіки роботи на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у розрізі адміністративно-територіальних одиниць України.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України (ст. 4 Закону № 755-IV).

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням / місцем проживання яких є територія АР Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження / місця проживання в межах України (пп.1 п.1 наказу Мін’юсту від 25.11.2016 № 3359/5 “Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць”).

Пакет документів для реєстрації

Для реєстрації юридичної особи необхідно подати (ст. 17 Закону 755):

 – заяву про реєстрацію за установленою формою;

 – установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа (статут, установчий договір і так далі в залежності від обраної організаційно-правової форми);

 – документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи, що виступає засновником, у відповідній країні;

 – заяву про вибір спрощеної системи оподатковування та/або реєстрації платником ПДВ та/або включенні до Реєстру неприбуткових організацій і установ (за бажанням, якщо що-небудь з цього входить у ваші плани).

 Для реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП) необхідно подати (ст. 18 Закону 755):

 – заяву про державну реєстрацію;

– нотаріально завірену згоду батьків (усиновителів), попечителя або органу опіки і піклування, якщо зареєструватися в якості ФОП хоче особа, яка досягла віку 16 років, але не володіє повною цивільною дієздатністю;

 – заяву про вибір спрощеної системи оподатковування та/або реєстрації платником ПДВ (за бажанням, якщо що-небудь з цього входить у ваші плани);

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016 № 3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Заяву можна роздрукувати бланком та заповнити “від руки”, а можна заповнити на комп’ютері.

При заповненні заяв про державну реєстрацію необхідно вказати коди видів економічної діяльності якими ви плануєте займатися (вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним).

Класифікатор видів економічної діяльності затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту України від 29 листопада 2010 № 530).

Документи можуть бути подані як у паперовій, так і в електронній формі.

Якщо документи подаються в паперовій формі, то особа, що їх подає, повинна пред’явити суб’єкту державної реєстрації документ, що засвідчує особу, і доручення (якщо вона є представником особи, що реєструється ФОП, або діє від імені засновників юридичної особи ).

В електронній формі документи можна подати через портал Мін’юсту.

Етапи роботи із реєстраційним порталом описані на офіційному сайті Мін’юсту. Треба увійти в розділ “Електронні сервіси”, далі натиснути кнопку “Реєстрація юридичної особи або фізичної особи-підприємця”:

 (“Подача заяви для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця”).

Якщо документи подані в повному обсязі і відповідають вимогам Закону, то суб’єкт державної реєстрації протягом 24 годин (без врахування святкових і вихідних днів) з моменту одержання документів приймає рішення про реєстрацію.

Якщо документи подані не в повному обсязі або не відповідають іншим вимогам, зазначеним у ч. 1 ст. 27 Закону 755, то в той же термін суб’єкт державної реєстрації приймає рішення про зупинення їхнього розгляду і надає заявникові 15 календарних днів на усунення недоліків. У випадку усунення недоліків розгляд документів відновляється, якщо ж недоліки не усунуті – приймається рішення про відмову в реєстрації.

Реєстрація відбувається шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Свідоцтво про реєстрацію за новими правилами не видається. Замість нього формується електронна виписка на порталі електронних сервісів Мін’юсту.

ДФС у Закарпатській області